Delavnica priprave življenjepisa in spremnega pisma

Študentski svet FS je 4.5. organiziral delavnico na kateri smo študentje tehniških smeri imeli priložnost pridobiti nasvete in navodila kako najbolje pripraviti svojo predstavitev v obliki življenjepisa.


Izvedeli smo kako velik pomen ima dejstvo, da življenjepis in spremno pismo pustita prvi vtis, ki si ga delodajalec ustvari o nas. Zato moramo paziti na veliko podrobnosti, ko pripravljamo te dokumente. Naučili smo se pripraviti tudi dober življenjepis, ki kakovostno odraža naše kompetence in osebnost.


Predstavnica Kariernega centra je bila na voljo za vsa vprašanja in pozvala študente, da lahko tudi naknadno v KC UM pridobijo dodatne informacije, ki bi jih morebiti zanimale. Poseben poudarek delavnice bo na napakah in pomanjkljivostih, ki jih pogosto delajo predstavniki tehniške in naravoslovne stroke pri pisanju svojega življenjepisa.

Kariernemu centru UM se zahvaljujemo za izvedbo delavnice!