DrLMZ 2018

Doktorski študentje Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru, z veseljem naznanjajo in vabijo na 1. skupno konferenco doktorskih študentov fakultet za strojništvo Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Sveučilišta u Zagrebu. Namen konference je medsebojno spoznavanje in predstavitev rezultatov raziskovalnega dela ter spodbujanje izmenjave idej med doktorskimi študenti sodelujočih fakultet. Glavni cilj konference je povezati mlade raziskovalce in vzpodbudit kritično razpravo o napredku na različnih aktualnih področij strojništva, ki jih razvijajo sodelujoče fakultete.

Doktorski studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Mariboru, sa zadovoljstvom najavljuju i pozivaju Vas na 1. zajedničku konferenciju studenata poslijediplomskih studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Mariboru i Sveučilišta u Zagrebu. Svrha konferencije je međusobno upoznavanje, predstavljanje rezultata istraživanja i promicanje znanosti te međusobna razmjena ideja između studenata poslijediplomskog studija iz područja strojarstva, brodogradnje, zrakoplovstva i metalurgije. Glavni cilj konferencije je povezivanje mladih istraživača i poticanje kritičke rasprave o napretku u različitim aktualnim područjima strojarstva koja su razvili i koja razvijaju nastavno i znastveno-istraživačko osoblje na fakultetima.

Poziv za oddajo prispevkov in registracijo

Dvodnevna konferenca bo vključevala ustno predstavitev rezultatov dela udeleženih doktorskih študentov s partnerskih fakultet. Predviden čas predstavitve je 10-15 minut, vključno z diskusijo. Doktorski študenti partnerskih fakultet ste vljudno vabljeni k oddaji povzetkov v angleškem jeziku preko e-pošte na naslov LMZconf@um.si. Rok za oddajo povzetkov je 31. maj, 2018. Prejeti povzetki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku, ki ga bodo udeleženi študentje prejeli na konferenci. Po konferenci bo možna tudi oddaja obširnejših prispevkov za objavo v znanstvenih revijah Strojniški Vestnik, FAMENA in Strojarstvo s priporočilom organizatorjev. Udeležba na konferenci je za doktorske študente partnerskih fakultet brezplačna. Svojo udeležbo prijavite preko e-pošte LMZconf@um.si v sklopu oddaje povzetka najkasneje do 31. maja 2018.

Poziv za podnošenje (predaju) sažetaka

Dvodnevna konferencija uključuje usmeno predstavljanje rezultata rada sudionika poslijediplomskih studija iz partnerskih fakulteta. Predviđeno vrijeme prezentacije je 10-15 minuta, uključujući raspravu i pitanja. Studenti poslijediplomskih studija s partnerskih fakulteta (Ljubljana, Maribor i Zagreb) pozivaju Vas da svoje sažetke na engleskom jeziku pošaljete putem e-maila LMZconf@um.si, nakasnije do 31. svibnja 2018. godine. Primljeni sažeci bit će objavljeni u zborniku radova koje će svi sudionici dobiti na konferenciji u printanom obliku. Nakon konferencije, postojati će mogućnost objave rada, u znanstvenim časopisima Strojniški Vestnik, FAMENA i Strojarstvo, uz preporuku organizatora. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno za studente poslijediplomskih studija partnerskih Fakulteta. Svoje sudjelovanje je potrebno prijaviti putem e-maila LMZconf@um.si zajedno sa predaju sažetka najkasnije do 31. svibnja 2018.

Informacije o nastanitvi

V študentskih domovih Univerze v Mariboru je rezerviranih več sob, ki bodo udeležencem na voljo po znižani ceni 22 EUR/noč za posamezno sobo. Sobe imajo na voljo brezplačen Wi-Fi internetno povezavo. Študentski domovi se nahajajo v bližini Fakultete za strojništvo (10 minut hoje do lokacije konference). Interesirani študentje lahko sobo rezervirate preko e-pošte na naslov LMZconf@um.si najkasneje do 31. maja 2018.

Informacije o smještaju

U studentskim domovima, Sveučilišta u Mariboru, rezervirano je nekoliko soba koje će sudionicima biti na raspolaganju po sniženoj cijeni od 22 EUR (osoba/noćenje). Sobe imaju besplatni bežični pristup internetu. Studentski domovi nalaze se u blizini Fakulteta strojarstva (10 minuta pješice do mjesta održavanja konferencije). Zainteresirani studenti mogu rezervirati sobu e-mailom na LMZconf@um.si, najkasnije do 31. svibnja 2018. godine.

Podloga za pripravo povzetka / Podloga za pripremu sažetka