Podeljevanje priznanj za posebne dosežke na FS UM za leto 2016

Na osnovi sprejetega Pravilnik o podeljevanju priznanj za posebne dosežke na FS UM vas obveščamo, da je izšel Poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj za posebne dosežke na FS UM za leto 2016, na podlagi katerega pozivamo zaposlene FS in študente FS, da do 30. septembra 2016 posredujejo svoje predloge za podelitev priznanj FS z ustrezno utemeljitvijo in soglasjem predlaganega kandidata.

Predloge lahko podajo posamezniki, inštituti/katedre, strokovne službe ali Študentski svet.

Priznanja bodo podeljena na dogodku »Dan FS«, ki bo v petek, 25. novembra 2016.

 

Poziv in pravilnik:

Poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj za posebne dosezke na FS

Pravilnik o podeljevanju priznanj za posebne dosezke na FS UM